Cytaty z biblii

24 cytaty z biblii :

Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli

 Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną

Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne

Bo nie odrzuci Pan ludu swego, A dziedzictwa swego nie opuści

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych

Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna

Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą

Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą

Każdy, kto wierzy w Syna Bożego, ma życie wieczne

Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich

Chcę, aby byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali

Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie

Poznacie ich po ich owocach

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę

Cytaty - strona główna