Cytaty o książkach

64 cytaty o książkach

Dość szybko zawładnęła mną myśl, iż pod okładką każdej z tych książek czeka na odkrycie bezkresny wszechświat, podczas gdy za tymi murami życie upływa ludziom na futbolowych wieczorach, na radiowych serialach, na własnym pępku i tyle.

Chciałbym znać tytuł ostatniej w świecie książki.

Książka powinna w duszy czytelnika wywoływać obrażenia.

Można być mądrym nie przeczytawszy ani jednej książki; wierząc zaś we wszystko, co jest napisane w książkach, nie można nie być głupcem.

Książek, które chcemy, by były czytane przez młodzież, nie należy zalecać, lecz chwalić w jej obecności.

Życie jest jak książka - wertując, lepiej mieć czyste ręce.

Książki, które świat nazywa niemoralnymi, to są właśnie te, które światu wykazują jego własną hańbę.

Trudno o dziwniejszy produkt na świecie niż książki. Drukowane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją; sprzedawane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją; oprawiane, recenzowane i czytane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją; a teraz nawet pisane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją.

Niezły pomysł, by dziecko napisało książkę dla starców, bo teraz wszyscy piszą dla dzieci.

Książki, których przede wszystkim należałoby zakazać na świecie, to katalogi zakazanych książek.

Książka ta odniosła skutek, który zwykle odnoszą dobre książki: naiwnych uczyniła naiwniejszymi, rozsądnych rozsądniejszymi, a pozostałych tysiące zostało niezmienionymi.

Fakty nie są najważniejsze. Zresztą, aby je poznać, nie trzeba studiować na uczelni - można się ich nauczyć z książek. Istota kształcenia w szkole wyższej nie polega zatem na wpajaniu wiedzy faktograficznej, lecz na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego nie da się znaleźć w podręcznikach.

Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.

Kto posiada dwie pary spodni, niech jedną spienięży i kupi tę książkę.

Książkę można by nazwać czymś w rodzaju tout ce qu'on peut.

Jedynym mankamentem dobrych książek jest to, że zwykle stają się przyczyną powstania wielu złych.

Książkę tę należałoby wpierw wymłócić.

Gdybyśmy sami więcej myśleli, mielibyśmy więcej złych i więcej dobrych książek.

Książka jest płodna i przetrwa, tylko jeśli poddaje się rozmaitym interpretacjom. Dzieła, które można zdefiniować, są z samej swej istoty przemijające.

Nie można nic powiedzieć o niczym. Dlatego można bezkarnie pisać książki o wszystkim.

Wolę książkę, która ma niepoważne zamierzenia i poważne osiągnięcia, od dzieł, które mają poważne zamierzenia i niepoważne osiągnięcia.

Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.

Za książką kryje się autor. Jego pisanie jest więc zawsze listem do czytelnika. Piszemy zazwyczaj listy do przyjaciół. Książka jest listem autora do przyjaciela.

Jeśli ktoś potrafi napisać lepszą książkę, wygłosić lepsze kazanie, albo sporządzić lepszą pułapkę na myszy niż jego sąsiad, to choćby zbudował swój dom w lesie, świat wydepcze ścieżkę do jego drzwi.

Gdzie się pali książki, dojdzie w końcu do palenia ludzi.

Człowiek zajmujący się nauką nigdy nie zrozumie, dlaczego miałby wierzyć w pewne opinie tylko dlatego, że znajdują się one w jakiejś książce. [...] Nigdy również nie uzna swych własnych wyników za prawdę ostateczną.

Wolność nauczania i wyrażania opinii w książkach i prasie stanowi podstawę zdrowego i naturalnego rozwoju każdego społeczeństwa

Niełatwo mi wyznać, że oddałbym dziesięć rozmów z Einsteinem za pierwsze spotkanie z ładną statystką. Co prawda, przy dziesiątym spotkaniu wzdychałbym za Einsteinem lub za tęgą książką.

Kalendarz i brewiarz są to najważniejsze książki dla człowieka.

Powieść jest to zwierciadło, które obnosi się po gościńcu.

Nigdy nie czytaj książki, która nie ma przynajmniej roku.

Kto ma najmniejsze choćby o mnie pojęcie, odgadnie, że przeżyłem więcej niż jakikolwiek inny człowiek. Świadectwo zapisane jest nawet w moich książkach: linijka za linijką są one książkami przeżytymi z woli życia.

Aforyzmu o książce nie potrafię niestety wymyślić. Książki kupuję, zbieram, czytam, nawet je piszę – i zanadto kocham, aby zbywać je aforyzmami.

Kiedy pierwszy raz czytam dobrą książkę, doświadczam uczucia, jakbym zyskał nowego przyjaciela.

Lubić czytanie - to znaczy godziny nudów, które człowiek miewa w życiu, zmieniać na godziny radości.

Kochajcie książki. One ułatwią Wam życie, po przyjacielsku pomogą zorientować się w pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń. One nauczą Was szanować człowieka i samych siebie, one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka.

Wszystko, co we mnie dobre, zawdzięczam książce.

Ginęły państwa, społeczeństwa, plemiona i narody, a książka pozostawała. Rośnie ona   i rozwija się razem z postępem ludzkości.

W książkach jest coś szczególnego. Książki przenikają nas do głębi(...) A żadna nie przychodzi samotnie, ale wprowadza imiona innych i jedna każe łaknąć drugiej

Tworzeniu wielu ksiąg nie ma końca

Świat cały nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać.

Do nauczania i uczenia się konieczne są trzy środki pomocnicze: po pierwsze książki, po drugie książki, po trzecie książki

Czytanie to najlepszy sposób uczenia się. Czytanie najlepszą nauką.

Lektura jest procesem twórczym. Czytając książkę czytelnik dokonuje pracy pokrewnej z pracą pisarza: wyobraźnią uzupełnia to, co znajduje się w tekście.

Nie ma dobrych książek dla głupca, możliwe, że nie ma złych dla człowieka rozumu.

Wynalazek druku - jest największym wydarzeniem w historii. To matka rewolucji.

Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.

Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.

Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi.

Nie ma książek moralnych lub niemoralnych.Są książki napisane dobrze lub źle.

Większość czytelników gromadzi książki w swej bibliotece, a większość pisarzy umieszcza swą bibliotekę w swych książkach.

Ludzie, którzy władają biblioteką, zetknęli się z książką, z życiem odbitym, stali się poniekąd sami już tylko lustrzanym odbiciem rzeczywistości żyjących ludzi.

Przyzwyczaić się do czytania książek, to zbudować sobie schron przed większością przykrości życia codziennego.

Aby istnieli wielcy poeci, muszą być wielcy czytelnicy.

Nie można napisać dobrej książki nie będąc złośliwym

Książki są tak skonstruowane, że rozmnażają się przez czytanie

Jeśli powstały, nikt już nie zdoła groźbą, wykrętem ich odwołać.

Ludzkość wymyśliła dwie doniosłe rzeczy na świecie. Najmądrzejszą rzecz - książkę i najgłupszą - wojnę.

Książka jest największym dobrem człowieka. Rozszerza świadomość ludzką, stwarza sojusz człowieka z człowiekiem, łączy, budzi, niepokoi, przetwarza, rzeźbi rysy swej epoki i wyprzedza ją. Znikome życie ludzkie rozszerza po granice wieczności, przezwycięża mijanie

Książko, najwierniejszy towarzyszu w podróży życia, milczący w nieszczęściu, gadatliwy w radości, mówiący tylko wtedy, gdy się słuchać pragnie - jesteś jednym z najcenniejszych darów, jakie nam zesłali bogowie na nasz smutny padół.

Kocham książkę dlatego, że wprowadza mnie w mój własny świat, że odkrywa we mnie bogactwa, których nie przeczuwałem.

Kocham książkę nie dlatego, że jest piękna zewnętrznie, ale dlatego, że wprowadza mnie w mój własny świat, że odkrywa we mnie, nie na zewnątrz mnie, bogactwa, których nie przeczuwałem. Dlatego też taką miłością otaczam moją bibliotekę.

Książka i czytelnik są parą spojoną węzłami trwałymi, nierozerwalnymi. Spojoną w miłości czy też w nienawiści. Książki bez czytelnika nie można sobie wyobrazić, tak jak i samo pojęcie ,,czytelnik" uzależnione jest od książki.

Za książką kryje się autor. Jego pisanie jest więc zawsze listem do czytelnika. Piszemy zazwyczaj listy do przyjaciół. Książka jest listem autora do przyjaciela.

 Cytaty - strona główna