Cytaty maksymy

43 cytaty maksymy

Człowiek jest mniej nieszczęśliwy, gdy nie jest nieszczęśliwy sam

Nieszczęście jest nieszczęściem tylko dla niedołęgów, dla dzielnych staje się punktem wyjścia do tryumfów i ulepszeń, które inaczej nie ujrzałyby świata

Prawdziwa wolność to ta, dzięki której czyn wyrasta z głębi naszej istoty

Doświadczenie nigdy nam nie przeszkadza zrobić tego samego głupstwa po raz wtóry, ale robiąc je jesteśmy znacznie smutniejsi

Doświadczenie powiększa naszą mądrość, nie zmniejsza jednak naszej głupoty

Doświadczenie jest produktem rozumu

Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia

Dzieci nie myślą ani o tym, co było, ani o tym, co będzie, ale cieszą się chwilą obecną, jak mało kto potrafi

Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno, ciemniej imroczniej niż podczas nocy bezhgwiezdnej i bezksiężycowej-mimo wszystkich słońc, gwiazd i sztucznych reflektorów.Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie

Dla dzieci trzeba pisać tak, jak dla dorosłych, tylko lepiej

Duża wiedza czyni skromnych, mała zarozumiałych

W śmiechu jest klucz, którym jesteśmy w stanie rozszyfrować każdego człowieka

Jeśli potrafisz śmiać się z samego siebie – to najlepszy dowód, że masz poczucie humoru

Wartość Polaka mierzy się stosunkiem do tego , co polskim nie jest

Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci ; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury

Spośród rzeczy przyjemnych te radują najbardziej, które się zdarzają najrzadziej

Ludzie przestają myśleć , gdy przestają czytać

Człowiek robi się podobny do własnego losu

Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy

Wytrwała praca pokona wszystko

Praca jest miarą wartości

Państwo stanowi pierwszą ideologiczną władzę nad człowiekiem

Sztuka rządzenia polega na umiejętności przystosowania się do warunków

Pewnego przyjaciela poznasz w niepewnej sytuacji

Powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci kim jesteś

Przyjaciele na ogół pomagają żyć i przeszkadzają pracować

Przyjaźń- to wyróżniająca, do określonej osoby lub określonych osób skierowana życzliwość czynna i bierna

Sobie prawdę rzec – najwspanialsza prawda

Człowiek, który nie boi się prawdy, nie musi wcale lękać się kłamstwa

Niektóre rodzaje prawdy są kłamstwem, i te właśnie cieszą się największym uznaniem”

Jest owa przypowieść: kto za młodu nie wyszaleje, na starość musi

Miłość jest pożądaniem piękności

Miłość poznaje się tylko po cierpieniu

Miłość – to samotność, co łączy najbliższych

Całe szczęście i pomyślność naszego życia zależy od dobrego użytku, jaki zrobimy z naszych umiejętności

Szczęśliwy jest człowiek, który sądzi innych sobą, który w sobie samym ma ostateczne sprawdziany i na nich poprzestaje

Nie myślcie o szczęściu : jeżeli przyjdzie, zrobi wam niespodziankę ; jeżeli nie przyjdzie ,nie zrobi zawodu

„ Szczęśliwy jest człowiek, który nie tylko cieszy się , ale też ma z czego się cieszyć”-Władysław Tatarkiewicz

Wojna nie przychodzi wtedy, gdy gotowi są do niej wszyscy, lecz wtedy, gdy gotowi są niektórzy

Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają

Cel zamierzony i cel osiągnięty –to nigdy nie jest to samo

Życie jest komedią dla tych, którzy patrzą, a tragedią dla tych, którzy czują

Moralne życie człowieka stanowi część tworzywa artysty, ale moralność sztuki polega na doskonałym użyciu niedoskonałego środka. Żaden artysta nie pragnie czegoś dowieść. Nawet rzeczy prawdziwe dadzą się dowieść

Żaden artysta nie posiada sympatii etycznych. Sympatia etyczna jest u artysty niewybaczalnym zmanierowaniem stylu

Artysta może wyrażać wszystko

Cytaty - strona główna